Tin tức

Báo cáo kết quả kinh doanh của UIC năm 2023

Công ty Bảo hiểm Liên hiệp kính gửi tới Quý khách hàng và đối tác Báo cáo tài chính 2023 (BCTC 2023) (Đã được kiểm toán).

Quý khách có thể xem hoặc download BCTC tại đường link sau: Báo cáo tài chính năm 2023

Chia sẻ

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter