Bảo hiểm cho người lao động

Bồi thường

Bảo hiểm cho người lao động

images01

Quy trình yêu cầu bồi thường

Thông báo tổn thất:Thông báo tình huống tai nạn và thông tin Người được Bảo hiểm tại số hotline

Nộp mẫu yêu cầu bồi thường cùng với các chứng từ điều trị: Sau khi hoàn tất việc điều trị , Người được Bảo hiểm cần chuẩn bị tập hợp đầy đủ tất cả chứng từ điều trị đã phát sinh và nộp tới văn phòng UIC.

Sau khi phê duyệt, bạn sẽ nhận được số tiền bồi thường từ chúng tôi.

Các thủ tục cần thiết khi hoàn thiện yêu cầu bồi thường:

  • Mẫu giấy yêu cầu bồi thường được điền đầy đủ và có chữ ký của Người yêu cầu (Người được Bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp hoặc người được ủy quyền của Người được Bảo hiểm)

  • Đơn thuốc – Hóa đơn 

  • Giấy ra viện, Giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu có)

  • Kết quả xét nghiệm, chụp X-quang, sổ khám bệnh …

  • Giấy nghỉ BHXH (nếu có)

  • Bản sao y bệnh án hoặc Tóm tắt bệnh án

  • Giấy chứng tử và Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp công chứng (trong trường hợp tử vong)

  • Các chứng từ yêu cầu khác (tùy theo trường hợp cụ thể).

Liên hệ bồi thường:

Liên hệ với chúng tôi