Bảo hiểm cho người lao động

Bồi thường

Bảo hiểm cho người lao động

images01

Quy trình yêu cầu bồi thường

Thông báo tổn thất:Thông báo tình huống tai nạn và thông tin Người được Bảo hiểm tại số hotline

Nộp mẫu yêu cầu bồi thường cùng với các chứng từ điều trị: Sau khi hoàn tất việc điều trị , Người được Bảo hiểm cần chuẩn bị tập hợp đầy đủ tất cả chứng từ điều trị đã phát sinh và nộp tới văn phòng UIC.

Sau khi phê duyệt, bạn sẽ nhận được số tiền bồi thường từ chúng tôi.

Các thủ tục cần thiết khi hoàn thiện yêu cầu bồi thường:

-Giấy yêu cầu bồi thường (mẫu UIC)
-Bản sao Chứng minh thư / CCCD / Hộ chiếu/ Giấy khai sinh
-Hoá đơn chuyển đổi trả cho các chi phí y tế, phẫu thuật phát sinh trong quá
trình điều trị.
-Chẩn đoán bệnh của bác sỹ.
-Giấy tờ chứng minh cho các chi phí y tế, phẫu thuật phát sinh trong
quá trình điều trị như: sổ khám bệnh, đơn thuốc, kết quả xét nghiệm,
chiếu chụp X-quang,Bảng kê chi tiết viện phí (trong trường hợp nằm
viện)…Những giấy tờ này phải có đủ dấu của bệnh viện
-Giấy ra viện (trong trường hợp điều trị nội trú) và/hoặc
chỉ định nghỉ của bác sỹ trên sổ khám bệnh hoặc giấy nghỉ hưởng
BHXH (trong trường hợp điều trị ngoại trú).
-Hợp đồng lao động/ phụ lục/ bảng lương tại thời điểm xảy ra tai tạn trong
trường hợp bồi thường liên quan đến lương ( nếu được yêu cầu )
-Bảng chấm công có ký, đóng dấu xác nhận
-Biên bản điều tra tai nạn lao động
-Biên bản công an, xác nhận của chính quyền hoặc các bên liên quan
về vụ việc ( nếu được yêu cầu )
-Giấy phép lái xe (tùy trường hợp)
-Trích lục khai tử (trường hợp tử vong).
-Các chứng từ khác theo yêu cầu tùy trường hợp

*Thời gian thanh toán bồi thường: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gốc và hợp lệ.

Liên hệ bồi thường:

Liên hệ với chúng tôi