Bảo hiểm Du lịch quốc tế – TravelJoy

Bồi thường

Bảo hiểm Du lịch quốc tế - TravelJoy

Quy trình yêu cầu bồi thường

Thông báo tổn thất
Khi có tai nạn/ tổn thất xảy ra mà có thể dẫn đến Khiếu nại Bảo hiểm, Người được bảo hiểm (NDBH) phải thông báo cho Công ty Bảo hiểm UIC trong vòng 30 ngày (bằng fax hoặc email hoặc điện thoại)

Nộp mẫu yêu cầu đòi bồi thường cùng với các chứng từ cần thiết

Nhận tiền bồi thường

Các thủ túc cần thiết khi hoàn thiện yêu cầu bồi thường

  • Chứng từ Chứng minh tổn thất.
  • Các tài liệu Chứng từ liên quan khác

Gọi ngay cho chúng tôi!

Hotline bồi thường

1800 555 505

Liên hệ với chúng tôi