Bảo hiểm Nhà tư nhân – Homeshield

Bồi thường

Bảo hiểm Nhà tư nhân- Homeshield

Quy trình yêu cầu bồi thường

Thông báo ngay cho cơ quan chức năng (cứu hỏa, y tế, công an …) để được hỗ trợ

Lovepik_com-450076498-Pack of Business Management Doodle Icons

Bằng khả năng của mình, thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm hạn chế tổn thất và ngăn ngừa tổn thất phát sinh thêm

Thông báo ngay cho Bảo hiểm UIC ngay khi phát hiện sự cố thông theo số hotline của UIC

Chuẩn bị chứng từ cần thiết và điền mẫu yêu cầu đòi bồi thường

Nộp tất cả chứng từ và chờ kết quả phê duyệt bồi thường

Nếu phê duyệt hoàn tất, Người được Bảo hiểm sẽ nhận được số tiền bồi thường từ phía Công ty Bảo hiểm UIC

Các chứng từ bồi thường cần thiết:

  • Chứng từ chứng minh tài sản / tổn thất liên quan.
  • Chứng từ liên quan đến công việc khắc phục / sửa chữa.
  • Các tài liệu chứng từ liên quan khác

Liên hệ bồi thường:

Liên hệ với chúng tôi