Bảo hiểm Tài sản

Bồi thường

Bảo hiểm Tài sản

1467571

Quy trình yêu cầu bồi thường

Liên hệ chúng tôi trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 thông qua số hotline hoặc email để thông báo tổn thất. Gửi thông báo cho công an nếu có tổn thất hay tổn hại do cướp hoặc trộm

Lovepik_com-450076498-Pack of Business Management Doodle Icons

Thực hiện các bước cần thiết để giảm thiểu tổn thất. Tiến hành chụp hình hiện trường / hạng mục hư hỏng

Bạn có thể download mẫu yêu cầu đòi bồi thường hoặc yêu cầu cung cấp mẫu được gửi tới bạn. Nộp tất cả chứng từ đã chuẩn bị cho chúng tôi để tính toán

Sau khi phê duyệt, bạn sẽ nhận được số tiền bồi thường từ chúng tôi.

Các thủ tục cần thiết khi hoàn thiện yêu cầu bồi thường:

-Thông báo tổn thất (mẫu UIC)
-Thư khiếu nại chính thức (mẫu UIC)
-Báo cáo đánh giá kỹ thuật
-Biên bản điều tra nội bộ của NĐBH về đánh giá nguyên nhân tổn thất, mức độ thiệt hại
-Kết luận điều tra nguyên nhân sự cố (Công an, Cơ quan chức năng, Chuyên gia…)
-Danh mục tài sản tham gia BH.
-Hồ sơ ban đầu liên quan đến tài sản tổn thất (chủng loại, dòng đời, bảo hành, hóa đơn mua hàng hay các hồ sơ liên quan khác)
-Các hồ sơ chứng minh giá trị tổn thất liên quan đến hàng tồn kho
-Báo giá/ Hợp đồng/Chứng từ/Hóa đơn thanh toán chi phí sửa chữa/ thay thế/ khắc
phục
-Các chứng từ khác theo yêu cầu tùy trường hợp

*Thời hạn thanh toán bồi thường: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gốc và hợp lệ về yêu cầu bồi thường và trả tiền bảo hiểm.

Liên hệ bồi thường:

Liên hệ với chúng tôi