Bảo hiểm Trách nhiệm

Bồi thường

Bảo hiểm Trách nhiệm

Lovepik_com-450076498-Pack of Business Management Doodle Icons (1)

Quy trình yêu cầu bồi thường

Liên hệ chúng tôi 24/7 thông qua số hotline hoặc email để thông báo tổn thất. Gửi thông báo cho công an nếu có tổn thất hay tổn hại do cướp hoặc trộm

Lovepik_com-450076498-Pack of Business Management Doodle Icons

Thực hiện các bước cần thiết để giảm thiểu tổn thất. Tiến hành chụp hình hiện trường / hạng mục hư hỏng

Bạn có thể download mẫu yêu cầu đòi bồi thường hoặc yêu cầu cung cấp mẫu được gửi tới bạn. Nộp tất cả chứng từ đã chuẩn bị cho chúng tôi để tính toán

Sau khi phê duyệt, bạn sẽ nhận được số tiền bồi thường từ chúng tôi.

Các thủ tục cần thiết khi hoàn thiện yêu cầu bồi thường:

-Thư thông báo tổn thất (mẫu UIC)
-Thư khiếu nại chính thức (mẫu UIC)
-Thư yêu cầu bồi thường từ bên thứ 3
-Biên bản hiện trường, biên bản sự cố có xác nhận của các bên kèm hình ảnh
-Chứng từ chứng minh số tiền bồi hoàn cho bên thứ 3
-Chứng từ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ bồi thường cho bên thứ 3
-Biên bản bãi nại của bên thứ 3
-Các chứng từ khác theo yêu cầu tùy trường hợp

*Thời hạn thanh toán bồi thường: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ gốc và hợp lệ về yêu cầu bồi thường và trả tiền bảo hiểm.

Liên hệ bồi thường:

Liên hệ với chúng tôi