Bảo hiểm Trợ cấp nằm viện

Bồi thường

Bảo hiểm Trợ cấp nằm viện

Quy trình yêu cầu bồi thường

Khách hàng điều trị và chuẩn bị chứng từ bồi thường

Khách hàng gửi ảnh chụp/hồ sơ scan cho UIC qua apps hoặc email hsacontact@uicvn.com

UIC gửi thông báo nhận hồ sơ (nếu hồ sơ đã đầy đủ) hoặc thông báo bổ sung (nếu hồ sơ chưa đầy đủ)

3148465-200(1)

Khách hàng gửi hồ sơ bản cứng

3148465-200

UIC giải quyết hồ sơ và gửi thông báo bồi thường thường

ee504c631230e326a742a2583ec2fe29

UIC chuyển khoản tiền bồi thường theo tài khoản ngân hàng đã đăng ký trên giấy yêu cầu bồi thường

Các thủ tục cần thiết khi hoàn thiện yêu cầu bồi thường:

Chứng từ chung

– Giấy yêu cầu bồi thường (mẫu UIC

– Bản sao CCCD

– Bản sao giấy chứng nhận bảo hiểu

– Giấy ra viện

– Giấy chứng nhận phẫu thuật (trong trường hợp phẫu thuật)

– Tóm tắt bệnh án

– Hóa đơn chuyển đổi

– Bảng kê chi phí điều trị

– Tường trình tai nạn

– Giấy phép lái xe (trường hợp tai nạn khi đang điều khiển xe)

-Trích lục khai tử (trường hợp tử vong)

– Giấy xác nhận quyền thừa kế và ủy quyền nhận tiền (trường hợp tử vong)

– Chứng từ khác theo yêu cầu tùy trường hợp.

*Thời hạn thanh toán tiền bồi thường cho sản phẩm Trợ cấp nằm viện: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ gốc và hợp lệ về yêu cầu bồi thường và trả tiền bảo hiểm.


Liên hệ bồi thường:

Liên hệ với chúng tôi