Bảo hiểm Trợ cấp nằm viện

Bồi thường

Bảo hiểm Trợ cấp nằm viện

Quy trình yêu cầu bồi thường

Khách hàng điều trị và chuẩn bị chứng từ bồi thường

Khách hàng gửi ảnh chụp/hồ sơ scan cho UIC qua apps hoặc email hsacontact@uicvn.com

UIC gửi thông báo nhận hồ sơ (nếu hồ sơ đã đầy đủ) hoặc thông báo bổ sung (nếu hồ sơ chưa đầy đủ)

3148465-200(1)

Khách hàng gửi hồ sơ bản cứng

3148465-200

UIC giải quyết hồ sơ và gửi thông báo bồi thường thường

ee504c631230e326a742a2583ec2fe29

UIC chuyển khoản tiền bồi thường theo tài khoản ngân hàng đã đăng ký trên giấy yêu cầu bồi thường

Các thủ tục cần thiết khi hoàn thiện yêu cầu bồi thường:

1. Chứng từ chung:

 • Giấy yêu cầu bồi thường được kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu (Bản gốc đã kê khai và kí).
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm (bản chụp) hoặc Số Giấy chứng nhận bảo hiểm
 • Bản chụp hoặc số CMND/ Căn cước công dân/Hộ chiếu của Người được bảo hiểm (nếu trên 18 tuổi)
 • Chứng từ y tế liên quan (bao gồm và không giới hạn sổ khám, phiếu khám, toa thuốc, giấy ra viện, tóm tắt bệnh án, giấy chứng nhận phẫu thuật, phiếu tiêm ngừa, kết quả xét nghiệm … có kết luận của bác sỹ điều trị) (Bản chụp). 

2. Trợ cấp nằm viện

 • Giấy ra viện (*) (Bản sao y do cơ sở y tế cung cấp hoặc bản sao công chứng).
 

3. Trợ cấp phẫu thuật

 • Giấy chứng nhận phẫu thuật (*) (Bản sao y do cơ sở y tế cung cấp hoặc bản sao công chứng).
 • Giấy ra viện (Bản sao y do cơ sở y tế cung cấp hoặc bản sao công chứng).
 

4. Tử vong trong thời gian nằm viện

 • Giấy báo tử (bản sao y của bệnh viện hoặc bản sao công chứng)
 • Giấy chứng tử (bản sao y công chứng)
 • Bảng kê chi phí y tế (bản gốc hoặc bản sao do cơ sở y tế cung cấp)
 • Văn bản phân chia di sản thừa kế (*) (Trường hợp không để lại di chúc) (bản gốc hoặc bản sao y công chứng)
 • Ủy quyền người thụ hưởng nhận tiền bảo hiểm (bản gốc)

5. Thai sản

 • Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh (bản sao y của bệnh viện hoặc bản sao công chứng)
 • Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao)

6. Các chứng từ khác trong trường hợp cần làm rõ thêm thông tin


Liên hệ bồi thường:

Liên hệ với chúng tôi