Bảo hiểm Sức khỏe

Bồi thường

Bảo hiểm Sức khỏe

Quy trình yêu cầu bồi thường

Khám và thu thập hồ sơ, chứng từ

Nộp hồ sơ đến đơn vị giải quyết bồi thường (TPA)

bh-dienthoai.png

TPA gửi thông báo nhận hồ sơ (đối với hồ sơ đủ chứng từ) hoặc thông báo bổ sung (đối với hồ sơ chưa đủ chứng từ)

TPA giải quyết bồi thường và gửi thông báo bồi thường (đối với hồ sơ thuộc phạm vi bảo hiểm) hoặc thông báo từ chối (đối với hồ sơ không thuộc phạm vi bảo hiểm)

Lovepik_com-450076483-Pack of Property and Architectures Doodle Icons (2)

Chuyển khoản số tiền bồi thường theo tài khoản đã đăng kí trong giấy yêu cầu bồi thường

Khách hàng phản hồi nếu không đồng ý với phương án bồi thường. TPA tiếp tục trao đổi với khách hàng, nếu cần điều chỉnh phương án bồi thường, TPA sẽ thanh toán bổ sung

Các thủ tục cần thiết khi hoàn thiện yêu cầu bồi thường:

Chứng từ y tế:
+ Phiếu khám, đơn thuốc
+ Chỉ định và kết quả chụp chiếu, xét nghiệm
+ Giấy ra viện (trường hợp nằm viện)
+ Giấy chứng nhận phẫu thuật (trường hợp phẫu thuật)

Chứng từ thanh toán:
+ Hóa đơn điện tử chuyển đổi
+ Bảng kê

Giấy tờ khác
+ Tường trình tai nạn (trường hợp tai nạn sinh hoạt thông thường)
+ Biên bản tai nạn giao thông (trường hợp tai nạn giao thông)
+ Biên bản tai nạn lao động (trường hợp tai nạn lao động)
+ Giấy chứng tử (trường hợp tử vong)
+ Giấy xác nhận quyền thừa kế và ủy quyền nhận tiền bảo hiểm (trường hợp tử vong)

Chứng từ:

– Giấy yêu cầu bồi thường 
– Danh sách bảo lãnh. Đây là danh sách rút gọn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận danh sách đầy đủ.

Liên hệ bồi thường:

Liên hệ với chúng tôi