Bảo hiểm Sức khỏe

Bồi thường

Bảo hiểm Sức khỏe

Quy trình yêu cầu bồi thường

Khám và thu thập hồ sơ, chứng từ

Nộp hồ sơ đến đơn vị giải quyết bồi thường (TPA)

bh-dienthoai.png

TPA gửi thông báo nhận hồ sơ (đối với hồ sơ đủ chứng từ) hoặc thông báo bổ sung (đối với hồ sơ chưa đủ chứng từ)

TPA giải quyết bồi thường và gửi thông báo bồi thường (đối với hồ sơ thuộc phạm vi bảo hiểm) hoặc thông báo từ chối (đối với hồ sơ không thuộc phạm vi bảo hiểm)

Lovepik_com-450076483-Pack of Property and Architectures Doodle Icons (2)

Chuyển khoản số tiền bồi thường theo tài khoản đã đăng kí trong giấy yêu cầu bồi thường

Khách hàng phản hồi nếu không đồng ý với phương án bồi thường. TPA tiếp tục trao đổi với khách hàng, nếu cần điều chỉnh phương án bồi thường, TPA sẽ thanh toán bổ sung

Các thủ tục cần thiết khi hoàn thiện yêu cầu bồi thường:

-Giấy yêu cầu bồi thường (mẫu UIC)

-Bản sao Chứng minh thư / CCCD / Hộ chiếu/ Giấy khai sinh

-Hoá đơn chuyển đổi  trả cho các chi phí y tế, phẫu thuật phát sinh trong quá

trình điều trị.

-Chẩn đoán bệnh của bác sỹ.

-Giấy tờ chứng minh cho các chi phí y tế, phẫu thuật phát sinh trong

quá trình điều trị như: sổ khám bệnh, đơn thuốc, kết quả xét nghiệm,

chiếu chụp X-quang,Bảng kê chi tiết viện phí (trong trường hợp nằm

viện)…Những giấy tờ này phải có đủ dấu của bệnh viện

-Giấy ra viện (trong trường hợp điều trị nội trú)

-Biên bản công an, xác nhận của chính quyền hoặc các bên liên quan

về vụ việc ( nếu được yêu cầu )

-Giấy phép lái xe (tùy trường hợp)

-Trích lục khai tử (trường hợp tử vong).

-Các chứng từ khác theo yêu cầu tùy trường hợp

*Thời hạn thanh toán bồi thường: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gốc và hợp lệ về yêu cầu bồi thường và trả tiền bảo hiểm.

Liên hệ bồi thường:

Liên hệ với chúng tôi