Các điểm cần biết về bảo hiểm nhà tư nhân, căn hộ chung cư

CÁC ĐIỂM CẦN BIẾT VỀ HOMESHIELD – BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN CỦA UIC (https://uic.vn/product/bao-hiem-nha-tu-nhan/)  PHẦN 1 – THIỆT HẠI VỀ VẬT CHẤT Căn nhà Căn nhà hoặc căn hộ để ở, do Người được Bảo hiểm sở hữu hoặc chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, tại địa điểm được nêu trong Bản tóm […]