Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư

UIC sẽ tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân và thông tin người tiêu dùng khi xử lý thông tin của khách hàng

Thu thập thông tin

UIC tiến hành thu thập thông tin trực tiếp từ khách hàng và từ các nguồn khác nhau thông qua những cách thức minh bạch và hợp pháp.

Thông tin UIC có thể thu thập về khách hàng dựa trên mối quan hệ với khách hàng, bao gồm họ và tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, nghề nghiệp, thông tin liên hệ, số CMND/CCCD/hộ chiếu còn giá trị sử dụng, nơi cư trú, lịch sử sử dụng sản phẩm và dịch vụ của UIC, các thông tin về sở thích, tình trạng sức khỏe, tình trạng hôn nhân, quan hệ gia đình, ngành nghề kinh doanh, những mối quan tâm của khách hàng và các thông tin khác được yêu cầu theo quy định của pháp luậthoặc cần thiết, có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ, mục đích kinh doanh và nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng.

Đối với khách hàng giao dịch trực tuyến, UIC có thể thu thập những thông tin như địa chỉ IP, loại hệ điều hành khách hàng đang sử dụng, thời điểm và thời gian khách hàng truy cập vào Website, địa điểm truy cập Internet và các đề mục khách hàng đã truy cập trong Website của UIC với mục đích theo dõi việc sử dụng, quản trị và tùy chỉnh Website, cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

UIC sẽ không thu thập bất kỳ thông tin nào để nhận biết một người truy cập vào Website này, trừ khi có quy định khác. Việc truy cập của người dùng vào Website này sẽ chỉ ghi lại phần Tên miền của Máy chủ của địa chỉ email của người truy cập và của các trang truy cập. Các thông tin này sẽ được sử dụng cho việc tổng hợp thông tin về số lượng người truy cập vào Website và các thống kê về thói quen sử dụng Website.

Sử dụng thông tin cá nhân

UIC chỉ xử lý thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng mục đích khi thu thập, hoặc vì các mục đích khác mà khách hàng đồng ý, hoặc trong các trường hợp mà pháp luật quy định.

Trong khuôn khổ quy định của pháp luật và được sự đồng ý của khách hàng, thông tin cá nhân của khách hàng có thể được UIC cung cấp cho các nhà tái bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, bên môi giới bảo hiểm, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, thành viên góp vốn, công ty mẹ, công ty thành viên trong cùng tập đoàn và các bên liên quan khác của UIC ở các quốc gia, vùng lãnh thổ khác với nơi thu thập thông tin để phục vụ việc phát triển, triển khai, cải thiện sản phẩm và dịch vụ, thẩm định, ký kết hợp đồng bảo hiểm và giải quyết bồi thường. Trong quá trình đó, UIC cũng sẽ tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại các quốc gia, vùng lãnh thổ đó.

UIC sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ tổ chức nào bên ngoài UIC với mục đích tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ, nếu không có sự chấp thuận từ khách hàng. Trong khuôn khổ pháp luật, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của khách hàng trong nội bộ UIC nhằm cung cấp cho khách hàng những thông tin ưu đãi về các sản phẩm và dịch vụ khác. Khách hàng có quyền lựa chọn từ chối việc nhận các thông tin ưu đãi nêu trên.

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân nếu chúng tôi cho rằng việc truy cập, sử dụng, duy trì hoặc tiết lộ thông tin như vậy là cần thiết một cách hợp lý để:

UIC có thể phân tích thông tin khách hàng nhằm hiểu về nhu cầu của khách hàng và các loại sản phẩm, dịch vụ cũng như các chương trình khuyến mãi mà khách hàng có thể sẽ quan tâm đến.

UIC sẽ lưu giữ thông tin của khách hàng cho đến khi chúng không còn cần thiết để đáp ứng các mục đích thu thập hoặc khi pháp luật có quy định.

UIC chịu trách nhiệm đối với thông tin thuộc quyền sở hữu của UIC, bao gồm các thông tin được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ hiện đang thực hiện nhiệm vụ thay mặt chúng tôi. Khi thông tin cá nhân được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ, họ sẽ có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng những biện pháp phù hợp với thực tiễn, quy định về bảo mật của UIC và thỏa thuận với UIC.

Bảo mật

UIC sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát nghiêm túc và cẩn trọng trên cơ sở quy định pháp luật liên quan và thỏa thuận với khách hàng.

UIC sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc tiếp cận, đọc, sao chép, đánh cắp, thay đổi, xóa trái phép thông tin cá nhân của khách hàng.

UIC sẽ đảm bảo thông tin về chính sách bảo mật và quản lý thông tin cá nhân của UIC dễ dàng truy cập dành cho khách hàng.

UIC sẽ cung cấp cho khách hàng quyền truy cập hợp lý vào thông tin cá nhân của khách hàng và thông báo cho khách hàng về việc xử lý thông tin cá nhân theo yêu cầu hoặc theo đúng quy định của pháp luật. Khách hàng cũng có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ của thông tin và yêu cầu được sửa đổi, cập nhật hoặc xóa bỏ, nếu thích hợp hoặc được pháp luật cho phép.

Liên hệ bởi UIC

UIC có thể liên hệ với khách hàng qua email hoặc số điện thoại. UIC có thể gọi bạn bằng tên trong các email có yêu cầu bạn phản hồi qua email hoặc bằng bất kỳ hành động nào của bạn qua Internet.

UIC sẽ không gắn các đường dẫn vào trong email để dẫn bạn trực tiếp đến các website có yêu cầu bạn nhập thông tin bảo mật của bạn.

UIC sẽ không gửi cho bạn các email yêu cầu bạn cập nhật, xác minh hoặc xác nhận các chi tiết bảo mật của bạn, ví dụ như mã PIN, số tài khoản ngân hàng, số CMND/CCCD/hộ chiếu.

Nếu bạn có nghi ngờ về tính hợp pháp của bất kỳ email nào nhận được có vẻ như xuất phát từ UIC, vui lòng liên hệ với UIC ngay lập tức. Để biết chi tiết liên lạc, xin vui lòng tham khảo phần “Thông Tin Liên Hệ” dưới đây.

Trách nhiệm bảo vệ thông tin của người dùng

UIC nỗ lực tối đa để cung cấp sự bảo mật tối ưu cho dữ liệu thông tin của bạn và cho tất cả các giao dịch như bảo vệ chính các khách hàng của chúng tôi. Tuy nhiên, cho dù chúng tôi có nỗ lực hết mình, sẽ luôn tồn tại các rủi ro trực tuyến, và bạn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ chính mình theo quy định pháp luật, khuyến nghị của tổ chức về an ninh mạng uy tín và cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đồng thời không chia sẻ tài khoản, thông tin xác thực tài khoản, mật khẩu của mình cho bất kỳ ai.

Sửa đổi

UIC có thể rà soát, sửa đổi hoặc cập nhật Chính Sách Quyền Riêng Tư này theo từng thời điểm. Việc Quý Khách tiếp tục sử dụng Website và/hoặc sản phẩm, dịch vụ của UIC sau bất kỳ sửa đổi nào đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư này sẽ cấu thành sự chấp nhận những sửa đổi đó của bạn.

Quy định chung

UIC có quyền chuyển giao, chuyển nhượng, cấp quyền sử dụng (li-xăng) đối với bất kỳ quyền, nghĩa vụ theo Chính Sách này.

Nếu có sự khác biệt giữa quy định tại Chính Sách này và bất kỳ hợp đồng/thỏa thuận nào giữa UIC và Quý Khách, hợp đồng/thỏa thuận giữa UIC và Quý Khách sẽ được ưu tiên áp dụng.

Chính Sách này được điều chỉnh theo quy định pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Mọi khiếu nại, tranh chấp liên quan đến Website hoặc các điều khoản sử dụng của Website được phân xử bởi tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

Thông tin liên hệ

Nếu có thắc mắc, hoặc để báo cáo các trường hợp vi phạm, gian lận liên quan đến UIC, xin vui lòng gọi đường dây nóng của chúng tôi:

  • Tại Hà Nội: (84-24) 3826 2686
  • Tại TP. Hồ Chí Minh: (84-28) 3821 9036
  • Tại Đà Nẵng: (84-236) 365 0939
Chính sách quyền riêng tư