Công bố sản phẩm bảo hiểm mới

Bảo hiểm trợ cấp thu nhập
khi nằm viện

Bảo hiểm trợ cấp nằm viện của Công ty bảo hiểm Liên Hiệp chi trả trợ cấp trong trường hợp nằm viện điều trị hoặc phẫu thuật do nguyên nhân tai nạn và bệnh tật.

Bảo hiểm Người vay vốn

Bảo hiểm người vay vốn là sản phẩm bảo hiểm dùng để đảm bảo cho khoản vay của bạn vẫn tiếp tục được thanh toán trong trường hợp chẳng may không còn khả năng chi trả do tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, mất tích…

Bảo hiểm Thay đổi
và hủy chuyến bay

Bảo hiểm thay đổi và hủy chuyến bay của Công ty bảo hiểm Liên Hiệp tự hào là sản phẩm được tạo ra để phục vụ cho sự thuận tiện cũng như giúp nâng cao trải nghiệm và giảm thiểu rủi ro cho người mua bảo hiểm mỗi khi tham gia các chuyến bay

Bảo hiểm Di chuyển máy móc
nội bộ

UIC cung cấp dịch vụ bảo hiểm đối với rủi ro đối với máy móc trong quá trình di chuyển nội bộ trong cùng một địa điểm của Quý doanh nghiệp