Điều khoản

Điều khoản sử dụng

Chào mừng Quý khách đến với UIC! Quý khách vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng trước khi sử dụng website https://uic.vn//, của Công ty Bảo hiểm Liên hiệp (“UIC”) và các ứng dụng (“App”) của UIC hoặc đối tác của UIC liên kết đến website https://uic.vn// (các website và các app sau đây gọi chung là “Website” hoặc “Website này”). Bằng việc sử dụng Website, Quý khách mặc nhiên đồng ý chịu sự ràng buộc với các điều khoản và điều kiện dưới đây và Chính Sách Quyền Riêng Tư của UIC.

Thương hiệu

Tất cả các nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ và logo hiển thị trên Website đều được bảo hộ và người dùng không được phép sử dụng các nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ và logo này, ngoại trừ được UIC hoặc các chủ sở hữu của các nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ và logo này (tùy từng trường hợp) cho phép bằng văn bản.

Bản quyền

Trừ khi có quy định khác đi, bản quyền của tất cả các tài liệu và nội dung được tìm thấy trên Website đều thuộc sở hữu của UIC. Không có bất kỳ phần nào của các tài liệu hoặc nội dung này có thể được sửa đổi, tái bản, lưu trữ trong một hệ thống có thể truy xuất, được truyền đi (dưới mọi hình thức hoặc bất kỳ phương tiện nào), được sao chép, phân phối, xuất bản, sử dụng dưới bất kỳ cách thức nào cho mục đích thương mại hoặc mục đích khác mà không được sự chấp thuận trước của UIC bằng văn bản.

Trừ khi được sự cho phép của pháp luật, người dùng không được thực hiện những hành vi sau mà không có sự đồng ý trước của UIC:

  1. Đặt liên kết từ website khác đến Website;
  2. Sao chép, thay đổi hoặc phát tán các nội dung của Website;
  3. Thâm nhập, kết nối vào Website để thu thập nội dung hoặc dữ liệu từ Website.

Sử dụng thông tin và tài liệu

Các thông tin và tài liệu chứa đựng và/hoặc xuất hiện trong Website (bao gồm cả các điều khoản, điều kiện, hướng dẫn và các bản mô tả) đều có thể được UIC thay đổi mà không cần thông báo trước và không cần sự đồng ý của người dùng.

Các sản phẩm và dịch vụ của UIC được đề cập đến trong Website này chỉ được cung cấp tại các vùng lãnh thổ/quốc gia vào thời điểm và ở nơi mà các UIC được cung cấp sản phẩm và dịch vụ này một cách hợp pháp.

Trừ khi có chỉ dẫn rõ ràng khác đi tại Website, các thông tin và nội dung của Website này chỉ dành cho mục đích tham khảo chung, và không tạo thành bất kỳ đề nghị giao kết hợp đồng hay chào bán sản phẩm, dịch vụ, hay ý kiến tư vấn chuyên môn. Quý khách vui lòng liên hệ với UIC hoặc đại lý bảo hiểm, bên môi giới bảo hiểm của UIC để được biết thêm chi tiết về sản phẩm, dịch vụ.

Tất cả các điều khoản điều kiện bảo hiểm cho các sản phẩm bảo hiểm mà UIC cung cấp trên Website này đều tuân thủ theo quy tắc, điều khoản bảo hiểm, và các điều khoản, điều kiện bảo hiểm bổ sung của UIC.

Cung cấp thông tin người dùng

Tất cả thông tin được cung cấp cho UIC thông qua Website này sẽ được xem và được duy trì như là tài sản của UIC và UIC sẽ được quyền sử dụng, cho bất kỳ mục đích nào, các ý tưởng, khái niệm, bí quyết hay kỹ thuật có trong thông tin được cung cấp bởi một người truy cập cho UIC thông qua Website này. UIC sẽ không có nghĩa vụ bảo mật đối với các thông tin được cung cấp, trừ khi đã được sự chấp thuận của UIC do có mối quan hệ khách hàng trực tiếp, hoặc theo thỏa thuận cụ thể, theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Truyền thông Internet

Các thông điệp được gửi qua mạng Internet không thể được đảm bảo an toàn tuyệt đối. UIC sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh cho người dùng nếu họ gửi tin nhắn cho UIC, hoặc nếu UIC gửi tin nhắn cho họ theo yêu cầu, qua Internet. UIC không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt là hậu quả phát sinh từ việc sử dụng Website này.

Việc liên lạc qua Internet có thể bị gián đoạn, mất tín hiệu, chậm trễ truyền tải do nghẽn mạng Internet hoặc do việc truyền tải dữ liệu không được chính xác do tính chất công cộng của Internet hoặc do các nguyên nhân khác.

Cookies

Cookies là những tập dữ liệu nhỏ, được lưu trong máy tính của bạn hoặc trên các thiết bị có trình duyệt mạng, khi bạn đăng nhập vào một trang web nào đó. Quý Khách hiểu và đồng ý rằng Website sử dụng cookies. Quý Khách có thể đặt thông báo trên trình duyệt khi bạn nhận cookies, qua đó bạn có thể quyết định có chấp nhận hay không.

Đánh giá rủi ro và kiểm tra hiện trạng trước khi cấp đơn bảo hiểm

Đối với các sản phẩm bảo hiểm được bán trên Website, chúng tôi không yêu cầu đánh giá rủi ro và kiểm tra hiện trạng trước khi cấp đơn. Quý Khách có nghĩa vụ cung cấp thông tin một cách hợp pháp, cập nhật, đầy đủ và đúng sự thực. Mọi sự vi phạm nghĩa vụ này của Quý Khách có thể làm cho hợp đồng bảo hiểm bị vô hiệu hoặc bị chấm dứt hiệu lực.

Không đảm bảo

Mọi nội dung trong Website này, bao gồm văn bản, đồ họa, các đường dẫn hoặc các mục khác đều được cung cấp dưới dạng “nguyên trạng”, “sẵn có”. UIC không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và tài liệu này và tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và các tài liệu này. Không có sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù là ngụ ý hay rõ ràng hay theo luật định, bao gồm cả sự bảo đảm về việc không vi phạm các quyền của bên thứ ba, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và không có yếu tố gây hại, bị nhiễm vi rút máy tính hoặc các phần mềm độc hại (malware), được đưa ra liên quan đến các thông tin và tài liệu này.

Website này có thể liên kết đến website của bên thứ ba và ngược lại. Các liên kết này chỉ có mục đích tra cứu thông tin thuận tiện, không có giá trị giới thiệu hay xác nhận mối liên hệ giữa hai website. Chúng tôi không có bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến website đó.

Giới hạn trách nhiệm

UIC không có trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng hoặc không thể sử dụng được Website này bởi bất cứ bên nào, hoặc liên quan đến việc không hoạt động, sai sót, thiếu sót, gián đoạn, nhược điểm, sự bất tiện hay chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền tải, do yếu tố gây hại, vi rút máy tính hoặc các phần mềm độc hại hoặc do đường truyền hoặc do gián đoạn hệ thống, ngay cả khi UIC hoặc người đại diện của UIC đã được thông báo trước về khả năng xảy ra các chi phí, mất mát hoặc thiệt hại này. Người truy cập tự chịu các rủi ro khi sử dụng các đường dẫn đến các tài nguyên Internet khác. Nội dung, sự chính xác, quan điểm trình bày, cũng như các đường dẫn khác được cung cấp bởi các nguồn này không được UIC điều tra, xác minh, giám sát hoặc xác nhận.

Quy định chung

Người dùng có thể bị đình chỉ việc truy cập vào Webiste nếu UIC cho rằng việc này là phù hợp do các lỗi, vi phạm của người dùng.

UIC có quyền chuyển giao, chuyển nhượng, cấp quyền sử dụng (li-xăng) đối với bất kỳ quyền, nghĩa vụ của chúng tôi theo quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này.

Nếu có sự khác biệt giữa quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này và bất kỳ hợp đồng/thỏa thuận nào giữa UIC và Quý Khách, hợp đồng/thỏa thuận giữa UIC và Quý Khách sẽ được ưu tiên áp dụng.

Điều Khoản Sử Dụng này này được điều chỉnh theo quy định pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Mọi khiếu nại, tranh chấp liên quan đến Website hoặc các điều khoản sử dụng của Website được phân xử bởi tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

Thông tin liên hệ

Nếu có thắc mắc, hoặc để báo cáo các trường hợp vi phạm, gian lận liên quan đến UIC, xin vui lòng gọi đường dây nóng của chúng tôi:

  • Tại Hà Nội: (84-24) 3826 2686
  • Tại TP. Hồ Chí Minh: (84-28) 3821 9036
  • Tại Đà Nẵng: (84-236) 365 0939
Điều khoản sử dụng