Sompo Japan Insurance Inc (Japan)

Sompo Japan Insurance Inc. is one of Japan's leading insurance service providers, with a history dating back to 1888.

Sompo has offices and branches in 28 countries and territories (164 cities) outside Japan, providing comprehensive solutions for asset and risk management according to the customer philosophy that is most important. Sompo Japan has achieved financial ratings like "AA-" by Standard & Poor "Aa3" by Moody and "A +" by AMBest.

Company profile (as of March 31, 2011)

Established: October 1888

 • Capital contributed: 70 billion yen
 • Total assets: 4,786.3 billion yen
 • Gross premium: 1,256.6 billion yen     Employees: 18,708
 • Sales network: Domestic: 112 branches, 534 branches, and 45,084 agents. Overseas: branches, representative offices, affiliated companies in 28 countries and 164 cities outside Japan.·

Headquarters: 26-1, Nishi-Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Việt Nam) là một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam.  Bảo Minh có khả năng hỗ trợ UIC về sự am hiểu địa phương thông qua mạng lưới các chi nhánh và văn phòng rộng khắp trên toàn quốc

Hồ sơ công ty (đến 31 tháng 12 năm 2012)

 • Thành lập: tháng 11 năm 1994
 • Vốn điều lệ: 755 tỷ đồng
 • Tổng tài sản: 3.868 tỷ đồng
 • Tổng doanh thu: 2.807 tỷ đồng
 • Nhân sự: 1.850 nhân viên và hơn 6.000 đại lý
 • Thị phần: 10,4% (công ty bảo hiểm phi nhân thọ đứng thứ 3 tại Việt Nam)
 • Trụ sở chính: 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

 

 

Công ty bảo hiểm KB

Image result for KB Insurance logo

Được thành lập năm 1959, Công ty bảo hiểm KB chuyên cung cấp dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ. KB cung cấp tất cả các loại hình bảo hiểm bao gồm bảo hiểm tài sản và trách nhiệm, bảo hiểm hàng hóa và hàng không, bảo hiểm ô tô và bảo hiểm dài hạn cho các cá nhân và công ty.

Từ khi thành lập, KB luôn duy trì các thư hạng cao trong xếp hạng tín nhiệm tài chính như “A-“ theo đánh giá của A.M.Best và Standard & Poor’s.

Hồ sơ công ty (2016)

 • Thành lập: tháng 1 năm 1959
 • Vốn điều lệ: 30 tỷ won
 • Tổng tài sản: 28.660 tỷ won
 • Trụ sở chính: KB Insurance, Teheran-ro 117, Gangnam-gu, Seoul 06134, Hàn Quốc.