Các điểm cần biết về bảo hiểm nhà tư nhân, căn hộ chung cư

CÁC ĐIỂM CẦN BIẾT VỀ HOMECARE – BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN CỦA UIC

(https://uic.vn/product/bao-hiem-nha-tu-nhan/)

 PHẦN 1 – THIỆT HẠI VỀ VẬT CHẤT

Căn nhà

Căn nhà hoặc căn hộ để ở, do Người được Bảo hiểm sở hữu hoặc chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, tại địa điểm được nêu trong Bản tóm tắt Hợp đồng Bảo hiểm, được sử dụng toàn bộ hoặc chủ yếu làm nơi ở riêng

Căn nhà được xây bằng bê tông, gạch hoặc đá và được lợp mái bê tông, ngói, đá phiến, các tấm hoặc bản kim loại được chế tạo hoàn toàn từ các chất khoáng không cháy, trừ khi có quy định đặc biệt trong Bản tóm tắt hợp đồng bảo hiểm. Căn nhà bao gồm:

 1. nhà phụ, nhà để xe, đồ đạc gắn cố định và các công trình cải tạo, kể cả các hồ bơi dưới đất, sân quần vợt, hồ spa dưới đất, sauna, cầu tàu và cầu phao, tất cả đều được sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
 2. hệ thống đèn cố định, vật liệu che tường, phần che trần và phủ sàn nhà cố định;
 3. các hệ thống dịch vụ (dưới hoặc trên mặt đất) là tài sản của Người được Bảo hiểm hoặc Người được Bảo hiểm chịu trách nhiệm sửa chữa, thay thế hoặc thanh toán chi phí sửa chữa, thay thế;
 4. cảnh quan, các lối đi được tráng lát và các đường lái xe được tráng lát, tường chắn, hàng rào và cổng toàn bộ hoặc một phần trên khu đất của căn nhà.

 Tài sản bên trong nhà

“Tài sản bên trong nhà” là các mục dưới đây, khi chúng tồn tại trong địa điểm bảo hiểm, và thuộc về Người được Bảo hiểm, gia đình của người được bảo hiểm hoặc sự tổn thất, thiệt hại của các tài sản này sẽ do Người được Bảo hiểm hoặc gia đình của Người được bảo hiểm chịu trách nhiệm về mặt pháp lý.

 1. các đồ vật gia dụng (như đồ đặc, tủ lạnh, máy giặt và những vật tương tự, thiết bị nghe nhìn, trang thiết bị nhiếp ảnh/ thể dục thể thao và các loại nhạc cụ, kể cả thảm đã được trải hoặc chưa), tài sản cá nhân;
 2. Tài sản cá nhân là các tài sản thuộc sở hữu cá nhân về bản chất và thường được mang hoặc đeo theo người.
 3. ăng ten TV/ máy phát thanh, các phụ tùng ăng ten hoặc cột ăng ten và các đĩa vệ tinh;
 4. bất kỳ thiết bị nào trong các thiết bị sau nếu chúng không đòi hỏi phải đăng ký:
  • xe buggy phục vụ khách chơi gôn
  • thiết bị làm vườn hoặc
  • xe lăn có động cơ
 5. đồ đạc và thiết bị trong văn phòng do Người được Bảo hiểm và gia đình của Người được bảo hiểm sử dụng phục vụ công việc kinh doanh riêng của Người được Bảo hiểm trong căn nhà;
 6. các dụng cụ và thiết bị được sử dụng để tạo ra thu nhập cho Người được Bảo hiểm và gia đình của người được bảo hiểm;

Tất cả các vật này phải được liệt kê trong Bản tóm tắt Hợp đồng Bảo hiểm hoặc trong một danh sách đính kèm theo Hợp đồng Bảo hiểm.

  

PHẦN 2 – TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Nếu Hợp đồng Bảo hiểm này bảo hiểm cho căn nhà

Nếu Hợp đồng Bảo hiểm này bảo hiểm Căn nhà, Phần này quy định phạm vi bảo hiểm áp dụng cho Người được Bảo hiểm và bất kỳ thành viên nào trong gia đình của Người được bảo hiểm đối với bất kỳ yêu cầu thanh toán bồi thường nào mà Người được Bảo hiểm hoặc thành viên trong gia đình của Người được bảo hiểm có trách nhiệm cá nhân về mặt pháp lý đối với trường hợp:

 1. tử vong của hoặc thương tật thân thể đối với bất kỳ người nào
 2. tổn thất, phá hủy hoặc thiệt hại xảy ra đối với tài sản phát sinh từ một sự cố xảy ra tại hoặc gần Địa điểm bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm và phát sinh từ quyền sở hữu hoặc sử dụng Căn nhà.

Trong Phần này, phạm vi bảo hiểm bao gồm đất đai, cây cối, bụi cây và các thực vật sống khác được trồng tại Địa điểm bảo hiểm như là một phần của Căn nhà.

Nếu Hợp đồng Bảo hiểm này bảo hiểm cho phần Tài sản bên trong nhà

Nếu Hợp đồng Bảo hiểm này bảo hiểm Tài sản bên trong nhà và Căn nhà là nơi ở chính của Người được Bảo hiểm, Phần này sẽ bảo hiểm cho Người được Bảo hiểm và bất kỳ thành viên nào trong gia đình của Người được bảo hiểm đối với bất kỳ yêu cầu thanh toán bồi thường nào mà Người được Bảo hiểm hoặc thành viên trong gia đình của Người được bảo hiểm có trách nhiệm cá nhân thanh toán về mặt pháp lý đối với:

 1. tử vong của hoặc thương tật thân thể đối với bất kỳ người nào
 2. sự tổn thất, phá hủy hoặc thiệt hại xảy ra đối với tài sản phát sinh từ một sự cố xảy ra trong thời hạn bảo hiểm, tại bất kỳ nơi đâu ở Việt Nam mà không liên quan đến quyền sở hữu Căn nhà.

Leave a Reply

*