Travel Insurance – TravelJoy

Travel Insurance - TravelJoy

If you are planning to go abroad to explore beautiful destinations, visit relatives or go on a business trip, careful preparation for the trip is always important. In order to bring great and complete experience to customers, UIC provides TravelJoy – travel insurance that protects you and your family comprehensively with 21 benefits, along with quality service from Japan and global support network, TravelJoy is ready to assist you in emergency situation.

With TravelJoy Travel Insurance, you will enjoy a complete trip with peace of mind!

Why should you choose us ?

Comprehensive protection with 21 benefits

including accident, illness, baggage delay, flight cancellation...

The global emergency support network operates 24/7

Benefits:

USD

No Benefit Limit of Liability under each TRAVEL ‘Insurance Program’
Personal Cover  Elite  Deluxe  Standard  Basic (*)
1 Personal Accident
Covers you for Accidental Death & Permanent Disablement
Per Insured Person up to 65
Per Insured Person above 65
Per Insured Child
 100.000
50.000
35.000
 50.000
25.000
17.500
 30.000
15.000
10.000
 10.000
5.000
5.000
2 2.1 Hospitalisation Medical Expenses Incurred Overseas
Covers hospitalisation medical expenses incurred overseas arising from accident or sickness, emergency dental expenses arising from accident and accidental miscarriage
Per Insured Person up to 65 years
Per Insured Person above 65 years
 100.000
50.000
 50.000
25.000
 30.000
15.000
 10.000
5.000
2.2 Outpation Medical Expenses Incurred Overseas
Covers outpatient medical expenses incurred overseas arising from accident or sickness, emergency dental expenses arising from accident and accidental miscarriage
Per Insured Person up to 65 years
Per Insured Person above 65 years
include in 2.1
50.000
25.000
 include in 2.1
25.000
12.500
 include in 2.1
15.000
7.500
 include in 2.1
4.000
2.000
3 3.1 Chi phí y tế điều trị nội trú khi trở về Việt Nam
Việc điều trị tiếp theo trong vòng 31 ngày kể từ ngày trở về. Mức trách nhiệm của phần này đã được bao gồm trong giới hạn của phần “2.1”
1.000.000.000
500.000.000
600.000.000
300.000.000
400.000.000
200.000.000
80.000.000
40.000.000
3.2 Chi phí y tế điều trị ngoại trú khi trở về Việt Nam
Việc điều trị tiếp theo trong vòng 31 ngày kể từ ngày trở về. Mức trách nhiệm của phần này đã được bao gồm trong giới hạn của phần “3,1”
100.000.000
50.000.000
70.000.000
35.000.000
50.000.000
25.000.000
20.000.000
10.000.000
4 Chi phí vận chuyển y tế cấp cứu và hồi hương (bao gồm cả thi hài) về Việt Nam Bồi thường toàn bộ
600.000.000
Bồi thường toàn bộ
400.000.000
Bồi thường toàn bộ
200.000.000
Không áp dụng
5 Trợ cấp nằm viện ở nước ngoài
Cho mỗi ngày trọn vẹn người được bảo hiểm nằm viện ở nước ngoài
1.000.000/ngày, tối đa 20.000.000 1.000.000/ngày, tối đa 15.000.000  1.000.000/ngày, tối đa 10.000.000 Không áp dụng
6 Trợ cấp nằm viện ở Việt Nam
Cho mỗi ngày trọn vẹn người được bảo hiểm nằm viện ở Việt Nam
200.000/ngày, tối đa 4.000.000 100.000/ngày tối đa 2.000.000 100.000/ngày tối đa 2.000.000 Không áp dụng
7 Chi phí cho thân nhân đưa trẻ em về nước
Chi trả các chi phí cho một người thân hộ tống trẻ em là con cái của người được bảo hiểm mà không còn ai trông coi về nước trong trường hợp bạn phải nằm viện ở nước ngoài
100.000.000 60.000.000 40.000.000  Không áp dụng
8 Chi phí cho thân nhân thăm viếng
-Do người được bảo hiểm bị thương, ốm hoặc bệnh dẫn tới phải nhập viện từ 5 ngày trở lên
-Do người dược bảo hiểm tủ vong
100.000.000
20.000.000
60.000.000
20.000.000
40.000.000
20.000.000
 Không áp dụng
Quyền lợi về hỗ trợ du lịch/Bảo hiểm trách nhiệm
9 Mất mát hay thiệt hại với hành lí và đồ dùng cá nhân
Hạn mức trách nhiệm
-2.000.000 mỗi một đồ vật hoặc một cặp, một bộ đồ vật
-10.000.000 mỗi thiết bị quay phim, máy tính bảng, máy ảnh, máy tính xách tay
-10.000.000 tổng cộng cho đồ nữ trang
-20.000.000 tổng cộng cho mỗi thiết bị điện tử.
-20.000.000 tổng cộng cho mỗi túi/vali hành lí
 40.000.000  20.000.000  20.000.000  4.000.000
10 Mất tiền và giấy tờ thông hành
Bao gồm 6.000.000 cho tiền bị mất do trộm cắp và tối đa 10.000.000 cho thẻ tín dụng bị kẻ gian dùng thanh toán ở nước ngoài.
 20.000.000  20.000.000  20.000.000  Không áp dụng
11 Hủy chuyến đi
Bồi thường cho việc hủy chuyến đi phát sinh từ các sự kiện được bảo hiểm trong vòng 30 ngày trước ngày khởi hành.
 100.000.000  60.000.000  Không áp dụng  Không áp dụng
12 Rút ngắn chuyến đi bao gồm cả chuyến đi bị phá vỡ
Bồi thường cho các thiệt hại do các phần chi phí du lịch đã thanh toán trước mà chưa được sử dụng đến:
-Chuyến đi bị rút ngắn sau khi khởi hành do một trong các sự kiện được bảo hiểm khiến bạn phải quay trở về Việt Nam sớm hơn.
-Chuyến đi bị gián đoạn ở nước ngoài do bạn phải nhập viện ở nước ngoài hơn 24 giờ.
 100.000.000  60.000.000  Không áp dụng  Không áp dụng
13 Trách nhiệm cá nhân  2.000.000.000  1.000.000.000  600.000.000  Không áp dụng
Quyền lợi trả bằng tiền (Giới hạn tối đa áp dụng cho mỗi người được bảo hiểm)
14 Hành lí bị đến muộn  3.000.000 cho 6 giờ trọn vẹn đầu tiên & 2.000.000 cho 4 giờ tiếp theo, tối đa  10.000.000 Không áp dụng
15 Trì hoãn chuyến bay   2.000.000  cho 6 giờ trọn vẹn đầu tiên & 1.500.000 cho 4 giờ tiếp theo, tối đa   10.000.000
16 Hoãn chuyến đi do máy bay bị cướp   4.000.000, tối đa 20.000.000
17 Lỡ chuyến bay chuyển tiếp kéo dài hơn 6 giờ 4.000.000
18 Bồi thường khi bị bắt cóc tống tiền  6.000.000 tối đa 60.000.000
Các quyền lợi tặng thêm
19 Bảo hiểm cho rủi ro khủng bố
Áp dụng cho tất cả các quyền lợi trên đây nhưng giới hạn tối đa cho cả nhóm người được bảo hiểm đi cùng một chuyến là 10.000.000.000
1.000.000.000 500.000.000 300.000.000 100.000.000
20 Các hoạt động giải trí dưới nước, nhưng giới hạn tối đa cho cả nhóm người được bảo hiểm đi cùng một chuyến là 10.000.000.000 1.000.000.000 500.000.000 300.000.000 100.000.000
21 Phẫu thuật tái tạo da do bỏng
Bồi thường cho việc cấy ghép da do bỏng do tai nạn.
150.000.000 100.000.000 60.000.000 10.000.000

Do you need to consult about the product?

    Liên hệ với chúng tôi      Contact us