Hospital Cash

UIC officially launched HC Portal – a digital platform dedicated to sell Hospital Cash Insurance product. The difference between this project and others is that instead of focusing on a specific group of customers through agency agreement with partners, the target customer of this product is the entire employees and relatives of UIC’s corporate clients. […]

Các điểm cần biết về bảo hiểm nhà tư nhân, căn hộ chung cư

CÁC ĐIỂM CẦN BIẾT VỀ HOMECARE – BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN CỦA UIC (https://uic.vn/product/bao-hiem-nha-tu-nhan/)  PHẦN 1 – THIỆT HẠI VỀ VẬT CHẤT Căn nhà Căn nhà hoặc căn hộ để ở, do Người được Bảo hiểm sở hữu hoặc chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, tại địa điểm được nêu trong Bản tóm […]