Tầm nhìn của chúng tôi

Tầm nhìn của UIC là trở thành công ty bảo hiểm được ưa chuộng ở Việt Nam để cung cấp dịch vụ bảo hiểm chất lượng cao cho khách hàng.

 

 

Sứ mệnh của chúng Tôi

Sứ mệnh của UIC là cung cấp các giải pháp rủi ro tốt nhất và dịch vụ bảo hiểm toàn diện được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu cụ thể và năng động của các cá nhân và doanh nghiệp, tạo ra giá trị cho khách hàng và các bên liên quan.

 

 

Giá trị cốt lõi của chúng tôi

TẬN TÂM

Chúng tôi lấy khách hàng là trọng tâm trong hoạt động của mình với sự tận tâm cao nhất trong phục vụ. Chúng tôi cũng quan tâm tới lợi ích của đối tác, nhân viên và cộng đổng.

CHÍNH TRỰC

Chúng tôi luôn trung thực, tin cậy và chuyên nghiệp trong hoạt động, công bằng và trách nhiệm với khách hàng và các bên có liên quan.

SÁNG TẠO VÀ KHÔNG NGỪNG HỌC HỎI

Chúng tôi khuyến khích các ý tưởng sáng tạo, và luôn nỗ lực học hỏi, không ngừng hoàn thiện.

HỢP TÁC VÀ LIÊN KẾT

Chúng tôi làm việc theo nhóm để đạt mục tiêu chung, và sẵn sàng liên kết với các bên có liên quan để cùng phát triển.