Sompo Japan Insurance Inc (Japan)

Sompo Japan Insurance Inc. là một trong những nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng đầu của Nhật Bản, với lịch sử thành lập từ năm 1888.

Sompo có văn phòng và các chi nhánh tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ (164 thành phố) ngoài Nhật, cung cấp các giải pháp toàn diện về quản lý tài sản và rủi ro theo triết lý khách hàng là quan trọng nhất. Sompo Japan đã đạt các mức xếp hàng tín nhiệm tài chính như "AA-" bởi Standard & Poor "Aa3" của Moody và "A +" của AMBest.

Hồ sơ công ty (tính đến ngày 31 Tháng Ba năm 2011)

 • Được thành lập: Tháng 10 năm 1888
 • Vốn đã góp: 70 tỷ Yên
 • Tổng tài sản: 4,786.3 tỷ Yên
 • Doanh thu phí bảo hiểm: 1,256.6 tỷ Yên
 • Nhân viên: 18.708
 • Mạng lưới kinh doanh: Trong nước: 112 chi nhánh, 534 chi nhánh, và 45.084 đại lý. Ở nước ngoài: chi nhánh, văn phòng đại diện, các công ty thành viên ở 28 quốc gia và 164 thành phố bên ngoài Nhật Bản.
 • Trụ sở chính: 26-1, Nishi-Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Nhật Bản

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Việt Nam) là một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam.  Bảo Minh có khả năng hỗ trợ UIC về sự am hiểu địa phương thông qua mạng lưới các chi nhánh và văn phòng rộng khắp trên toàn quốc

Hồ sơ công ty (đến 31 tháng 12 năm 2012)

 • Thành lập: tháng 11 năm 1994
 • Vốn điều lệ: 755 tỷ đồng
 • Tổng tài sản: 3.868 tỷ đồng
 • Tổng doanh thu: 2.807 tỷ đồng
 • Nhân sự: 1.850 nhân viên và hơn 6.000 đại lý
 • Thị phần: 10,4% (công ty bảo hiểm phi nhân thọ đứng thứ 3 tại Việt Nam)
 • Trụ sở chính: 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

 

 

Công ty bảo hiểm KB

Image result for KB Insurance logo

Được thành lập năm 1959, Công ty bảo hiểm KB chuyên cung cấp dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ. KB cung cấp tất cả các loại hình bảo hiểm bao gồm bảo hiểm tài sản và trách nhiệm, bảo hiểm hàng hóa và hàng không, bảo hiểm ô tô và bảo hiểm dài hạn cho các cá nhân và công ty.

Từ khi thành lập, KB luôn duy trì các thư hạng cao trong xếp hạng tín nhiệm tài chính như “A-“ theo đánh giá của A.M.Best và Standard & Poor’s.

Hồ sơ công ty (2016)

 • Thành lập: tháng 1 năm 1959
 • Vốn điều lệ: 30 tỷ won
 • Tổng tài sản: 28.660 tỷ won
 • Trụ sở chính: KB Insurance, Teheran-ro 117, Gangnam-gu, Seoul 06134, Hàn Quốc.