Thành viên

Công ty Bảo hiểm KB

KB Financial Group là Tập đoàn Tài chính lớn nhất tại Hàn Quốc với tổng tài sản lên tới 74,4 tỷ Đô la Mỹ. Tập đoàn có các lĩnh vực kinh doanh đa dạng bao gồm Ngân hàng, Đầu tư Tài chính, Tín dụng, Tín dụng tiêu dùng và các ngành khác. KB Financial cũng đạt được thị phần lớn nhất trong lĩnh vực ngân hàng trực tuyến và trên ứng dụng điện thoại, đồng thời đứng vị trí số 1 trong các ngân hàng  cho vay cầm cố bán lẻ & khối lượng tiền gửi ở Hàn Quốc (tại thời điểm năm 2019).

Là một trong những công ty con của KB Financial Group, KB Insurance là công ty bảo hiểm hàng đầu với các ngành nghề kinh doanh toàn diện từ cá nhân đến doanh nghiệp tại Hàn Quốc. Công ty được xếp hạng là công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn thứ 4 với thị phần khoảng 13%. Với năng lực tài chính vững mạnh, Bảo hiểm KB đã đạt được xếp hạng tín dụng mức “A” từ A.M Best của Hoa Kỳ.

  • Công ty bảo hiểm KB được thành lập từ năm 1959
  • Trụ sở chính: KB Insurance Blgd, 117, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
  • Vốn điều lệ: 33 tỷ KRW
  • Nhân sự: hơn 3,400 

Năng lực tài chính (Năm 2021):

  • Tổng doanh thu phí bảo hiểm: 11,475 tỷ KRW
  • Tổng tài sản: 40,333 tỷ KRW
  • Tỷ lệ vốn trên cơ sở rủi ro : 179.39%
  • Xếp hạng tín dụng : A (AM Best) 

Mạng lưới hoạt động:

  • Chi nhánh và văn phòng đại diện tại các quốc gia: Vietnam , USA , Indonesia , China 
  • Tập đoàn tài chính số 1 tại Hàn Quốc về lợi nhuận năm 2021