Tin tức

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của UIC

Tổng kết sơ bộ hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của UIC, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 563 tỷ đồng, tăng trưởng 14,6% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận thuần đạt 81 tỷ đồng, tăng trưởng 3.6% so với cùng kỳ năm 2021.

Tỷ lệ tổn thất 6 tháng đầu năm ở mức khả quan 36.9% là yếu tố then chốt đóng góp vào kết quả lợi nhuận nêu trên. Với kết quả này, dự kiến UIC sẽ đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra cho năm 2022

Chia sẻ

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter