Khách hàng liên hệ – Customer Contact

Kính gửi công ty UIC,

From: Huynh Thiện Ngôn
Phone: 19001081

Loại sản phẩm: Bảo hiểm ô tô
Nội dung/Content:
Cần mua bảo hiểm bắt buộc + BHVC cho 1 xe ford – focus , không KD, năm SX 2011, trị giá xe = 370 tr. Không mất cắp.

Báo giá qua email.


This e-mail was sent from a contact form on Công ty Bảo hiểm Liên hiệp – UIC (https://www.uic.vn)

Trả lời

*