Khách hàng liên hệ – Customer Contact

Kính gửi công ty UIC,

Khách hàng: DUONG THI CAM TU
Điện thoại: 0908943077

Loại sản phẩm: Bảo hiểm sức khoẻ
Nội dung/Content:
Xin nhờ bên cty bảo hiểm tư vấn giúp hạn mức & các bệnh chi trả cho thẻ:
( xin gửi bản thống kê quyền lợi / chi trả & trường hợp)
CPH17007HPD
DUONG THI CAM TU
vì Cty tôi có phát thẻ này cho tôi, nhưng tôi cũng có mua BH của cty khác nên muốn xác định so sánh hạn mức chi trả của loại nào cao hơn để sau này nếu có thì sử dụng cho tiện.


This e-mail was sent from a contact form on Công ty Bảo hiểm Liên hiệp – UIC (https://www.uic.vn)

Trả lời

*