Tin tức

Mục tiêu và chính sách quản lý đầu tư của UIC

Công ty Bảo hiểm Liên hiệp kính gửi tới Quý khách hàng và đối tác Mục tiêu và chính sách quản lý đầu tư của UIC.

Quý khách có thể xem Mục tiêu và chính sách quản lý đầu tư của UIC tại link sau: Mục tiêu và chính sách quản lý đầu tư

Lưu ý: Văn bản này được trích dẫn từ Chính sách đầu tư của UIC số UIC/IP 01.03 – Phiên bản 4 – Ngày có hiệu lực từ ngày 7 tháng 2 năm 2023.

Chia sẻ

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter