Bảo hiểm hàng hóa XNK

 

Đối tưởng được bảo hiểmMọi hàng hoá xuất nhập khẩu, gồm cả lãi dự tính, phí bảo hiểm và cước vận tải cùng các phí tổn khác. Các đoạn chuyên chở phụ tiếp bằng đường bộ, đường sông, đường hàng không cũng được bảo hiểm.
Phạm vi bảo hiểmRỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM (THEO INSTITUTE CARGO CLAUSES - ICC)

TÊN RỦI ROĐIỀU KHOẢN
“C”“B”“A”
 Cháy hoặc nổ***
 Phương tiện vận chuyển bị bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp***
 Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh***
 Đâm va với vật thể khác, ngoại trừ nước***
 Dỡ hàng tại cảng lánh nạn***
 Hy sinh tổn thất chung***
 Ném hàng xuống biển***
 Tổn thất chung và chi phí cứu hộ***
 Trách nhiệm đâm va hai bên cùng có lỗi***
 Động đất, núi lửa phun hoặc sét đánh-**
 Nước cuốn khỏi tàu-**
 Nước biển, nước hồ hay nước sông xâm nhập vào phương tiện vận chuyển
hoặc nơi chứa hàng
-**
 Tổn thất toàn bộ kiện hàng bị rơi khỏi tàu hoặc trong khi đang xếp/dỡ-**
 Cướp biển--*
 Manh động của thủy thủ đoàn--
 Rủi ro khác--*
Thông tin thêm/DownloadĐể biết thêm chi tiết sản phẩm vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số 1800 55 55 05 hoặc đến các chi nhánh của Bảo hiểm Liên Hiệp - UIC trên toàn quốc