Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng

 

Đối tưởng được bảo hiểmĐối tượng được bảo hiểm là:

  • Nguyên vật liệu, nhà xưởng,

máy móc, trang thiết bị cấu thành nên công trình xây dựng.

  • Con người, và tài sản của bên thứ 3.
Phạm vi bảo hiểmBảo hiểm Mọi rủi ro Xây dựng đưa ra sự đảm bảo chắc chắn và đầy đủ cho mọi tổn thất liên quan đến công việc xây dựng, cho tổn thất của trang thiết bị xây dựng, máy móc xây dựng; Thiệt hại về tài sản và/hoặc thương tật đối với con người gây ra cho Bên thứ ba trong khi tiến hành công việc xây dựng.

Bảo hiểm xây dựng có phạm vi rất rộng. Ngoài các điểm bị loại trừ đặc biệt trong đơn bảo hiểm, hầu hết các tổn thất bất ngờ và không lường trước được xảy ra đối với tài sản được bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm đều được bồi thường, như:

  • Cháy, Nổ, Sét đánh;
  • Lũ, Lụt, Giông bão, Động đất;
  • Trộm cắp;
  • Rơi vỡ, Đâm va;
  • Lỗi tay nghề kém, Lỗi nguyên vật liệu (tổn thất gián tiếp)
  • Hành động sơ xuất, bất cẩn, nhầm lẫn của con người…
Thông tin thêm/Download
Để biết thêm chi tiết sản phẩm vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số 1800 55 55 05 hoặc đến các chi nhánh của Bảo hiểm Liên Hiệp - UIC trên toàn quốc