Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng

 

Đối tưởng được bảo hiểm - Căn hộ, văn phòng, nhà máy, bệnh viện, trường học, đường giao thông, đường hầm, bến cảng, đập, vv. - Đường ống, băng tải, tua bin, nồi hơi, nhà máy hóa chất, vv Điều khoản và điều kiện: Theo cách diễn đạt tiêu chuẩn của Công ty Tái bảo hiểm Munich của Đức hoặc các chữ tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của khách hàng và sự chấp thuận của Công ty Bảo hiểm Kỳ.
Phạm vi bảo hiểm Các công trình Hợp đồng được bảo hiểm từ khi bắt đầu đến khi kết thúc
Thông tin thêm/Download
Để biết thêm chi tiết sản phẩm vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số 1800 55 55 05 hoặc đến các chi nhánh của Bảo hiểm Liên Hiệp - UIC trên toàn quốc