Bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp

 

Đối tưởng được bảo hiểm Nhà xưởng, công trình kiến trúc, các trang thiết bị, máy móc thiết bị, hàng hoá, vật tư
Phạm vi bảo hiểm Bảo hiểm cho thiệt hại vật chất bất ngờ không lường trước được xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm do những rủi ro không bị loại trừ trong đơn bảo hiểm mọi rủi ro tài sản.
Thông tin thêm/Download Để biết thêm chi tiết sản phẩm vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số 1800 55 55 05 hoặc đến các chi nhánh của Bảo hiểm Liên Hiệp - UIC trên toàn quốc