Bảo hiểm hỏng hóc máy móc

 

Đối tưởng được bảo hiểm Tất cả các loại máy móc, nhà xưởng, thiết bị máy móc và thiết bị như các đơn vị phát điện (nồi hơi, tua bin, máy phát điện), nhà máy phân phối điện (máy biến áp, thiết bị căng thẳng cao và thấp) cũng như máy móc thiết bị sản xuất và thiết bị phụ trợ (như máy công cụ, khung cửi dệt, máy làm giấy, máy bơm, máy nén khí, bồn chứa, ống dẫn và ống)
Phạm vi bảo hiểm Máy móc Breakdown Bảo hiểm, bởi bản chất, là một "tai nạn" bảo hiểm cho máy móc. Vì vậy nó bao gồm thiệt hại vật chất không lường trước và đột ngột hoặc hư hỏng máy móc thiết bị được bảo hiểm mà đòi sửa chữa và thay thế của họ
Thông tin thêm/Download Để biết thêm chi tiết sản phẩm vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số 1800 55 55 05 hoặc đến các chi nhánh của Bảo hiểm Liên Hiệp - UIC trên toàn quốc