Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

 

Đối tưởng được bảo hiểm
  • Nhà cửa, công trình kiến trúc
  • Các trang thiết bị, máy móc thiết bị
  • Hàng hoá, vật tư 
Phạm vi bảo hiểm Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm những thiệt hại vật chất do mọi rủi ro có tính chất bất ngờ, không lường trước được gây nên trừ những tổn thất hay chi phí do những nguyên nhân sau gây nên:
  • Chiến tranh, hành động thù địch, nội chiến, bạo lực, cách mạng...
  • nhiễm phóng xạ
  • hành động, lỗi cố ý của người được bảo hiểm hay người đại diện của anh ta
  • ngừng một phần hay toàn bộ công việc
Thông tin thêm/Download Để biết thêm chi tiết sản phẩm vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số 1800 55 55 05 hoặc đến các chi nhánh của Bảo hiểm Liên Hiệp - UIC trên toàn quốc