Bảo hiểm Máy và thiết bị chủ thầu

 

Đối tưởng được bảo hiểm Các công trình xây dựng nhà ở, trụ sở làm việc, trường học, nhà hát, nhà máy, xí nghiệp, đường giao thông, sân bay, cầu cống, đập, đường hầm, kênh, cảng, v.v... bao gồm cả máy móc xây dựng và các công trình tạm thời. Các công trình lắp đặt: máy móc thiết bị toàn bộ và các cấu trúc, thang máy, cầu, băng chuyền, các công trình điện, đường ống dẫn, v.v...
Phạm vi bảo hiểm Tổn thất vật chất của công trình do cháy, nổ, lũ lụt, bão tố, động đất, trộm cắp, sai sót trong khi xây dựng, lắp đặt và nói chung là các sự cố bất ngờ. Có thể bao gồm cả chi phí dọn dẹp hiện trường và thù lao cho chuyên viên trong việc tái tạo hoặc thay thế tài sản bị phá huỷ hay tổn hại, cước phí máy bay để vận chuyển vật liệu thay thế, nếu có yêu cầu. - Rủi ro loại trừ: Chiến tranh,đình công, phản ứng hạt nhân, nhiễm phóng xạ, tổn thất hậu quả (tiền phạt, mất thu nhập do chậm trễ, vi phạm hợp đồng, v.v...) hành động cố ý của người được bảo hiểm. Trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba, theo luật định, phát sinh trong quá trình thi công công trình đối với : - Tai nạn con người (không phải lao động thuộc công trình) - Tổn thất tài sản của bên thứ ba.
Thông tin thêm/Download Để biết thêm chi tiết sản phẩm vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số 1800 55 55 05 hoặc đến các chi nhánh của Bảo hiểm Liên Hiệp - UIC trên toàn quốc