Bảo hiểm Mọi rủi ro đối với động sản

Bảo hiểm Rủi ro động sản

Phạm vi bảo hiểm:

Bồi thường cho Người được bảo hiểm về mọi tổn thất hoặc thiệt hại đối với đối tượng được bảo hiểm trong hợp đồng bất kì đối tượng được bảo hiểm đang ở đâu do hỏa hoạn, sét đánh, trộm cắp, bão, cuồng phong, sóng thần và lũ lụt, sai sót hoặc lỗi trong việc xử lý, sự cố khi vận chuyển và sự cố bất ngờ và không lường trước được

Quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm của sản phẩm này tại đây: MPA_BH mọi rủi ro động sản

Về biểu phí của sản phẩm này sẽ được tính dựa trên các quy định hiện hành và thỏa thuận giữa các bên. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ hotline của UIC.

Bạn có nhu cầu tư vấn về sản phẩm?

    Bạn có nhu cầu tư vấn về sản phẩm?

    Chúng tôi sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của Quý khách hàng về sản phẩm bảo hiểm và tư vấn các giải pháp tài chính tối ưu.