Bảo hiểm Rủi ro tài chính

Bảo hiểm Tín dụng Thương mại

Bảo hiểm Tín dụng thương mại góp phần bảo vệ dòng tiền của doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định
Giúp doanh nghiệp an tâm duy trì và mở rộng kinh doanh
Tín dụng thương mại làm giảm lượng tiền mặt trong lưu thông. Phí bảo hiểm tín dụng thương mại cũng được khấu trừ thuế.
Bảo hiểm tín dụng thương mại có thể cải thiện mối quan hệ của công ty với người cho vay. Trong nhiều trường hợp, ngân hàng sẽ yêu cầu bảo hiểm tín dụng thương mại cho một công ty để đủ điều kiện cho một khoản vay.

Phạm vi bảo hiểm:

Bảo hiểm doanh nghiệp của bạn khỏi các khoản quá hạn hoặc không thanh toán, giảm khoản dự phòng nợ xấu và giúp doanh nghiệp của bạn tập trung phát triển doanh nghiệp.

Các điểm loại trừ chính:

– Nguyên nhân tổn thất liên quan đến rủi ro hạt nhân;
– Không thực hiện hợp đồng hoặc không tuân thủ pháp luật;
– Không có giấy phép xuất nhập khẩu theo quy định;
– Nguyên nhân liên quan đến quốc gia thứ ba.
Các loại trừ cụ thể sẽ được nêu rõ hơn trong hợp đồng bảo hiểm của quý khách hàng

Bạn có nhu cầu tư vấn về sản phẩm?

  Bạn có nhu cầu tư vấn về sản phẩm?

   Câu hỏi thường gặp
   Hướng dẫn bồi thường

   Bạn có nhu cầu tư vấn về sản phẩm?

   Chúng tôi sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của Quý khách hàng về sản phẩm bảo hiểm và tư vấn các giải pháp tài chính tối ưu.