Bảo hiểm Tai nạn

Bảo hiểm Tai nạn con người

Bảo hiểm Tai nạn con người của Công ty Bảo hiểm Liên Hiệp chi trả bồi thường trong trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn dân tới các hậu quả Tử vong, thương tật vĩnh viễn, mất khả năng lao động và bồi hoàn những chi phí y tế thực tế phát sinh trong quá trình điều trị thương tật do tai nạn gây ra.

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm:

Quyền lợi bảo hiểm đơn giản, dễ hiểu.

ee504c631230e326a742a2583ec2fe29

Quá trình mua bảo hiểm dễ dàng, thanh toán thuận tiện.

kisspng-cost-computer-icons-management-business-5ae33659a43fd3.6861246615248400256728.jpg(1)

Phí bảo hiểm phù hợp dễ tiếp cận.

Bạn có nhu cầu tư vấn về sản phẩm?

    Bạn có nhu cầu tư vấn về sản phẩm?

    Chúng tôi sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của Quý khách hàng về sản phẩm bảo hiểm và tư vấn các giải pháp tài chính tối ưu.