Bảo hiểm Tiền

Bảo hiểm Tiền vận chuyển và Tiền trong kho

Bảo hiểm tiền giúp bảo vệ tiền kinh doanh của bạn (bao gồm không chỉ tiền mặt và séc mà cả các loại tem phiếu hiện hành, thẻ tín dụng, hóa đơn mua bán, tem doanh thu, trái phiếu, hối phiếu,…) bằng cách cung cấp bảo hiểm cho mất mát hoặc tổn thất về tiền tại khu vực được bảo hiểm hay trong quá trình vận chuyển trên đường.

 

Bạn có nhu cầu tư vấn về sản phẩm?

    Bạn có nhu cầu tư vấn về sản phẩm?

    Chúng tôi sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của Quý khách hàng về sản phẩm bảo hiểm và tư vấn các giải pháp tài chính tối ưu.