Bảo hiểm Trợ cấp thu nhập khi nằm viện

Bảo hiểm Trợ cấp nằm viện - Hospital Cash

Bảo hiểm trợ cấp nằm viện của Công ty bảo hiểm Liên Hiệp chi trả trợ cấp trong trường hợp nằm viện điều trị hoặc phẫu thuật do nguyên nhân tai nạn và bệnh tật. Trường hợp tử vong trong quá trình điều trị thương tật do tai nạn trong bệnh viện, UIC sẽ thanh toán tiền bồi thường trợ cấp một lần.

QUY TẮC BẢO HIỂM TRỢ CẤP THU NHẬP KHI NẰM VIỆN

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm:

Quyền lợi bảo hiểm đơn giản, dễ hiểu.

ee504c631230e326a742a2583ec2fe29

Quá trình mua bảo hiểm dễ dàng, thanh toán thuận tiện.

kisspng-cost-computer-icons-management-business-5ae33659a43fd3.6861246615248400256728.jpg(1)

Phí bảo hiểm phù hợp dễ tiếp cận.

Quyền lợi bảo hiểm:

Quyền lợi bảo hiểmSố tiền bảo hiểm – Nội dung bảo hiểm

1.Trợ cấp viện phí hàng ngày

Người được bảo hiểm sẽ được hưởng Số tiền bảo hiểm trợ cấp cho mỗi Ngày nằm viện trong trường hợp Nằm viện từ hai ngày trở lên. Số tiền bảo hiểm trợ cấp ngày căn cứ  theo Chương trình bảo hiểm đang có hiệu lực tại ngày Nằm viện đầu tiên. Số ngày chi trả quyền lợi bảo hiểm này được tính từ ngày Nằm viện thứ hai trở đi, không tính cho Ngày nằm viện đầu tiên, cho đến ngày Nằm viện cuối cùng.  Tổng số ngày chi trả quyền lợi bảo hiểm tối đa được xác định theo thời hạn tham gia bảo hiểm:

Đối với HĐBH có thời hạn bảo hiểm 1 tháng: được chi trả tối đa 5 ngày

Đối với HĐBH có thời hạn bảo hiểm 3 tháng: được chi trả tối đa 15 ngày

Đối với HĐBH có thời hạn bảo hiểm 6 tháng: được chi trả tối đa 30 ngày

Đối với HĐBH có thời hạn bảo hiểm 1 năm: được chi trả tối đa 60 ngày

Từ 50,000 VNĐ tới 5,000,000 VNĐ/ngày

Tổng số ngày chi trả quyền lợi bảo hiểm tối đa được xác định theo thời hạn bảo hiểm tương ứng.

Đối với HĐBH có thời hạn bảo hiểm 1 tháng: được chi trả tối đa 5 ngày

Đối với HĐBH có thời hạn bảo hiểm 3 tháng: được chi trả tối đa 15 ngày

Đối với HĐBH có thời hạn bảo hiểm 6 tháng: được chi trả tối đa 30 ngày

Đối với HĐBH có thời hạn bảo hiểm 1 năm: được chi trả tối đa 60 ngày

2.Trợ cấp phẫu thuật

Người thụ hưởng sẽ được hưởng một lần duy nhất Số tiền bảo hiểm trợ cấp phẫu thuật theo Chương trình bảo hiểm đang có hiệu lực tại ngày Nằm viện đầu tiên nếu Người được bảo hiểm được điều trị phẫu thuật nội trú. Ca Phẫu thuật nội trú đối với các nguyên nhân tai nạn phải xảy ra trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày xảy ra vụ Tai nạn dẫn đến Thương tật

Từ 1,000,000 VNĐ tới 1,000,000,000 VNĐ cho một thời hạn bảo hiểm

3.Tử vong trong thời gian nằm viện điều trị thương tật do nguyên nhân tai nạn

Người thụ hưởng sẽ được hưởng Số tiền bảo hiểm trợ cấp tử vong nếu Người được bảo hiểm bị Tử vong trong thời gian nằm viện điều trị Thương tật, hoặc tử vong trong vòng 07 ngày kể từ ngày xuất viện do nguyên nhân Tai nạn gây ra. Việc tử vong do nguyên nhân tai nạn phải xảy ra trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày xảy ra vụ Tai nạn dẫn đến Thương tật. Số tiền bảo hiểm cho quyển lợi này không thay đổi đối với thời hạn bảo hiểm ngắn hạn.

Từ 5,000,000 VNĐ tới 5,000,000,000 VNĐ cho một thời hạn bảo hiểm

4.Tử vong trong thời gian nằm viện điều trị thương tật do nguyên nhân ốm bệnh

Người thụ hưởng sẽ được hưởng Số tiền bảo hiểm trợ cấp tử vong nếu Người được bảo hiểm bị Tử vong trong thời gian nằm viện điều trị Thương tật, hoặc tử vong trong vòng 07 ngày kể từ ngày xuất viện do nguyên nhân ốm bệnh gây ra, diễn ra trong thời hạn bảo hiểm và và không bị loại trừ theo quy định trong bộ nguyên tắc bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm cho quyển lợi này không thay đổi đối với thời hạn bảo hiểm ngắn hạn.

 

Từ 5,000,000 VNĐ tới 5,000,000,000 VNĐ cho một thời hạn bảo hiểm

Bạn có nhu cầu tư vấn về sản phẩm?

    Bạn có nhu cầu tư vấn về sản phẩm?

    Chúng tôi sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của Quý khách hàng về sản phẩm bảo hiểm và tư vấn các giải pháp tài chính tối ưu.