Bảo hiểm Y tế

Bảo hiểm y tế - Medilife

Bất cứ lúc nào trong thời hạn bảo hiểm, người được bảo hiểm phát sinh các chi phí nằm viện và /hoặc phẫu thuật và/hoặc các chi phí khác như được nêu trong đơn bảo hiểm do bởi chết, thương tật, ốm đau, bệnh tật, UIC đồng ý chi trả cho chủ hợp đồng bảo hiểm các quyền lợi trong Bảng quyền lợi bảo hiểm theo các chương trình bảo hiểm đã lựa chọn.

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm:

Chương trình bảo hiểm toàn diện với hạn mức cao.

images01

Đặc biệt phù hợp với người lao động, chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

kisspng-cost-computer-icons-management-business-5ae33659a43fd3.6861246615248400256728.jpg(1)

Phí bảo hiểm phù hợp dễ tiếp cận.

Bạn có nhu cầu tư vấn về sản phẩm?

    Bạn có nhu cầu tư vấn về sản phẩm?

    Chúng tôi sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của Quý khách hàng về sản phẩm bảo hiểm và tư vấn các giải pháp tài chính tối ưu.