Bảo hiểm Tài sản

Bảo hiểm Tài sản và gián đoạn hoạt động kinh doanh

Các doanh nghiệp dễ bị thiệt hại vật chất vì nhiều nguyên nhân khác nhau, bất kỳ nguyên nhân nào trong số đó cũng có thể dẫn đến gián đoạn hoạt động kinh doanh và tổn thất lợi nhuận.
UIC cung cấp bảo hiểm tài sản nhằm mục đích bảo vệ tài chính cho doanh nghiệp của bạn trước những rủi ro như vậy. Chúng tôi bảo hiểm cho tất cả các tài sản kinh doanh vật chất điển hình – từ hàng hóa đến các tòa nhà cho đến các trang thiết bị lắp đặt, dây chuyền máy móc và tất cả các tài sản khác. Chúng tôi cũng cung cấp giải pháp bảo hiểm để giúp bảo vệ tài sản kinh doanh của bạn và mang đến cho bạn sự an tâm nếu điều bất ngờ không lường trước xảy ra. Phạm vi bảo hiểm này cũng có thể được mở rộng để bảo hiểm cho việc mất lợi nhuận nhằm giúp doanh nghiệp của bạn tồn tại qua những giai đoạn khó khăn như vậy.

Bạn có nhu cầu tư vấn về sản phẩm?

    Bạn có nhu cầu tư vấn về sản phẩm?

    Chúng tôi sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của Quý khách hàng về sản phẩm bảo hiểm và tư vấn các giải pháp tài chính tối ưu.