UIC Tuyển dụng 2018

Với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và nhu cầu mở rộng thị trường trong chiến lược dài hạn, Công ty Bảo hiểm Liên hiệp – UIC, thanh viên tập đoạn bảo hiểm Sompo hàng đầu Nhật Bản đang có hàng loạt vị trí tuyển dụng mới với nhiều chế độ và đãi ngộ cạnh […]