Tin tức

Tổng Giám đốc UIC, chính thức trở thành Chủ tịch Hiệp hội Thương mại & Công nghiệp Nhật Bản (JCCI)

Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) là một tổ chức kinh tế được thành lập năm 1992 tại Hà Nội do các công ty Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam.
Hầu hết tất cả các công ty Nhật Bản và các công ty liên quan của Nhật Bản trong và xung quanh Hà Nội đều là thành viên của JCCI bao gồm cả khu vực Hải Phòng. Hiện nay số lượng công ty thành viên gần 800 công ty.
Với nhiều hoạt động đa dạng, chủ yếu là các hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích đầu tư thông qua quan hệ với các bên liên quan bao gồm chính phủ Việt Nam và Nhật Bản, cung cấp các hoạt động hỗ trợ cho các công ty Nhật Bản cũng như cho các cộng đồng, cá nhân Nhật Bản, tài trợ cho Trường Nhật ngữ tại Hà Nội, v.v. (https://jcci.vn/vi/)
Vào ngày 22 tháng 4 năm nay, trong Đại hội đồng thường niên của JCCI, ông Nagaoka đã chính thức được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch của JCCI cho năm tài chính 2022 (tháng 4 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023).
Đây là vinh dự lớn nhưng cũng là thách thức mới đối với ông khi đảm nhận đồng thời hai trọng trách là Giám đốc UIC và Chủ tịch JCCI. Chúng tôi tin rằng, ông Nagaoka sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với sự hỗ trợ của tất cả các nhân viên UIC.
Bên cạnh đó, năm 2023 sẽ là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Ông Nagaoka cũng sẽ trở thành thành viên Ban chấp hành Dự án kỷ niệm 50 năm vào ngày 26 tháng 4 năm 2022.

Chia sẻ

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter