Cơ hội làm việc cùng UIC – thành viên tập đoàn bảo hiểm Sompo

Công ty bảo hiểm liên hiệp Việt Nam (UIC) bắt đâu hoạt động vào năm 1997. Công ty cung cấp nhiều loại sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ, dịch vụ và các giải pháp quản lý rủi ro cho cả cá nhân và doanh nghiệp

Với phương châm hoạt động “Phát triển ổn định và bền vững”, Công ty luôn duy trì khả năng tài chính ổn định và vững mạnh. UIC luôn coi trọng và duy trì các chính sách khai thác bảo hiểm tuân thủ theo một quy trình khoa học và chặt chẽ, việc nhượng tái bảo hiểm cũng luôn được duy trì hợp lý và an toàn ở mức cao nhất

Các chỉ tiêu tài chính của UIC thường xuyên vượt xa mức an toàn được quy định và quản lý bởi Bộ Tài chính. Vì vậy công ty luôn sẵn sàng đáp ứng và chi trả các tổn thất của khách hàng một cách nhanh chóng và kịp thời.

about-us