HƯỚNG DẪN TUYỂN DỤNG

Các cơ hội công việc của UIC: Thông tin tuyển dụng

Nếu bạn muốn tham gia với chúng tôi hoặc muốn biết thêm thông tin về UIC, xin vui lòng gửi cho chúng tôi CV của bạn hoặc liên hệ với chúng tôi với thông tin bên dưới:

  • Phòng GAHR – United Insurance Company of Vietnam
  • Địa chỉ: Tầng 9, Hanoi Tung Shing Square, Số 2 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Ha Nội
  • Email: career@uicvn.com
  • Phone Number : (84-4) 3 826 2686