Bộ Tài Chính tuyên dương UIC thực hiện tốt chính sách thuế năm 2016

Bộ Tài Chính tuyên dương UIC thực hiện tốt chính sách thuế năm 2016

Công ty Bảo Hiểm Liên Hiệp (UIC) đã được Bộ Tài Chính (MOF) công nhận là đơn vị nộp thuế xuất sắc, đã thực hiện tốt chính sách Thuế năm 2016. Lễ khen thưởng được tổ chức vào ngày 03/8/2017 với sự có mặt của đại diện UBND thành phố Hà Nội, Tổng cục Thuế, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thay mặt UIC, ông Lê Quang Trung – Phó Tổng Giám đốc đã lên nhận bằng khen của Bộ Tài Chính.

Đại diện UIC, Ông Lê Quang Trung – Phó Tổng Giám Đốc – nhận Bằng khen.

Lễ tuyên dương người nộp thuế được tổ chức hàng năm để tôn vinh các Công ty, Doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã thực hiện tốt nghĩa vụ đóng thuế. UIC đã được Cục Thuế Hà Nội, Tổng Cục Thuế ghi nhận thực hiện tốt trong những năm gần đây, và năm nay là Bộ Tài Chính. UIC là một trong 440 đơn vị được vinh danh trong năm nay, trong đó có 38 đơn vị được Bộ Tài Chính tuyên dương.

Bộ Tài Chính tuyên dương những đơn vị nộp thuế xuất sắc.

Năm 2016, UIC không chỉ hoàn thành mục tiêu doanh thu mà còn thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với Ngân sách nhà nước. Thành tựu này đã củng cố sự ghi nhận UIC là một công ty bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài với hệ thống quản trị doanh nghiệp tốt, đặc biệt là thực hiện nghĩa vụ Thuế. Điều này cũng thể hiện Trách nhiệm xã hội của UIC, như là môt đóng góp tích cực cho Nhà nước và cộng đồng.

Trả lời

*